Phường Xuất Hóa cấp, phát 900 kg gạo cho 26 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Công văn số 2476/UBND-LĐTBXH ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Sáng ngày 18/01/2022, UBND phường Xuất Hóa tổ chức cấp, phát 900kg gạo cho 26 hộ nghèo, cận nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ  nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Xuất Hóa phấn khởi đến nhận gạo.

Buổi cấp, phát gạo được tổ chức trong điều kiện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo nguyên tắc 5K như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn trước khi nhận gạo.  Mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo, với tổng số 60 nhân khẩu, số gạo cấp phát là 900 kg./.

  Lệ Thúy –  Công chức Tư pháp phường Xuất Hóa