Phường Xuất Hóa giúp gia đình chính sách cấy lúa mùa

Mới hơn 6 giờ sáng, lực lượng thành niên đã vận chuyển mạ đến khu vực ruộng của gia đình tại tổ Mai Hiên. Tại đây, hơn 20 hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên cùng nhau tham gia cấy lúa mùa với tổng diện tích 1.400m2. Trong một buổi sáng, toàn bộ diện tích trên đã hoàn thành. Đây là một trong đó 04 hộ gia đình liệt sỹ/ tổng số 62 gia đình chính sách của phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn thường xuyên được cấp ủy chính quyền phường chăm lo, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình chính sách, đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn, không có lao động sản xuất. Trong thời gian tới, phường Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai, duy trì thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương./.