Phường Xuất Hóa phấn đấu thực hiện 04 ha cây trồng vụ đông

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng 04 hecta cây rau màu vụ đông của thành phố Bắc Kạn giao. Tại các cuộc họp giao ban, UBND phường Xuất Hóa thực hiện lồng ghép triển khai chủ trương sản xuất cây trồng vụ đông tới các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương nội đồng. Khuyến khích vận động các hộ gia đình tận dụng tối đa những diện tích đất thuận lợi nguồn nước tưới tiêu, dùng máy móc nông nghiệp xử lý đất đảm bảo kịp thời vụ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi trồng sớm các loại cây trồng dài ngày để đảm bảo năng xuất cây trồng. Tổ chức tập huấn về cách trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông tại trung tâm học tập cộng đồng./.