Phường Xuất Hóa tổ chức đối thoại với nhân dân

Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố Bắc Kạn tổ chức đối thoại với người dân trên địa bàn. Trước khi vào nội dung đối thoại, lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế – xã hội 8 tháng đầu năm 2017.

Tại buổi đối thoại các đồng chí bí thư, tổ trưởng,11 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Xuất Hóa đã nói lên tâm tư nguyện vọng của mình, trong đó có ý kiến cho rằng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hoàn toàn phù hợp, tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập.Tuy nhiên với thực tế hiện nay của phường, để đảm bảo chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cần có sự liên kết giữa các hộ sản xuất, từ nguồn cây giống, chính sách hỗ trợ, canh tác cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch. Nghiên cứu cây trồng dược liệu, tạo ra các sản phẩm hàng hóa ổn định, tiến tới xây dựng thương hiệu. Xây dựng chợ để tạo ra sức tiêu thụ hàng hóa ra thị trường. Tập trung quản lý tốt về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm các khu vực trường học. Có thể duy trì thực hiện kiểm tra một lần/ tháng, nếu phát hiện sai phạm có thể xử lý. Hiện nay các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường chưa nhiều nhưng vẫn đang cố gắng thực hiện cung cấp các dịch vụ bảo đảm an toàn nhất.

Với những nội dung đối thoại được đưa ra, lãnh đạo phường tiếp thu, giải thích một số vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ của phường năm 2017. Trong thời gian tới, phường sẽ mở thêm các buổi đối thoại có nội dung đang được nhiều người dân quan tâm, tạo bước đột phá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm tiếp theo./.