Phường Xuất Hóa tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND, UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016

Cùng với việc thảo luận, xem xét các báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND; kỳ họp tiến hành kiện toàn công tác tổ chức – cán bộ của UBND phường.

 Sau phần khai mạc, kỳ họp đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung và kết quả, ông Bùi Văn Khiếu, Ủy viên BCH đảng bộ phường đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đ/c Triệu Đức Lân, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Ông Bùi Văn Khiếu, tân Phó Chủ tịch UBND phường nhận hoa chúc mừng và phát biểu nhận nhiệm vụ

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 – 2016 của HĐND phường, đại biểu thống nhất đánh giá: HĐND phường đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện kế hoạch công tác. Tổ chức được 14 kỳ họp, gồm 11 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề, 02 kỳ họp bất thường; theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; ban hành được 51 nghị quyết và các nghị quyết ban hành đều đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tế địa phương. Tập trung giám sát tại kỳ họp và giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp (tổng số 10 cuộc, có 13 kiến nghị với các cơ quan liên quan). Đại biểu HĐND cũng thực hiện giám sát tại nơi cư trú và nơi công tác. Tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc được 140 buổi, tổng số cử tri tham dự là 7.000; tỷ lệ ý kiến cử tri được giải quyết đạt 80%. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND chủ động thực hiện nhiệm vụ theo luật định.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND phường đã ban hành quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, theo nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa UBND với HĐND, Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể cùng cấp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND và chính sách pháp luật Nhà nước ở địa phương. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế; thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân mở rộng hoạt động thương mại – dịch vụ; khuyến khích các cá nhân, tổ chức thành lập các tổ hợp sản xuất, các cơ sở chế biến nông – lâm sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, trên địa bàn hiện có 200 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán; tập trung chỉ đạo xây dựng được 07 tuyến đường giao thông tại các tổ Tân Cư, Mai Hiên, Bản Đồn 2, Nà Bản, Bản Pjạt với tổng chiều dài 5.482m và 02 cây cầu; sửa chữa, nâng cấp trạm y tế từ các nguồn vốn tín dụng, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn vượt thu ngân sách, tổng vốn trên 7 tỷ đồng; sửa chữa trường mầm non, xây dựng mới 10 phòng học trường Trung học cơ sở từ vốn trái phiếu Chính phủ với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; xây dựng mới 04 nhà văn hóa tại các tổ Tân Cư, Mai Hiên, Nà Bản, Thác Giềng từ vốn sự nghiệp kinh tế, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản trên địa bàn theo quy định; xây dựng Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới phường Xuất Hóa, tổ chức công bố và cắm mốc  quy hoạch ra thực địa; công tác xã hội hóa điện chiếu sáng ngõ hẻm được thực hiện có hiệu quả, từ nguồn vốn 45 triệu đồng của LĐLĐ thành phố hỗ trợ, đã vận động nhân dân thực hiện chiếu sáng được các ngõ hẻm của 10 tổ dân phố. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Một số ít đại biểu còn thụ động, chưa sâu sát với cử tri; tuyên truyền phổ biến nghị quyết của HĐND đôi khi chưa kịp thời; chất vấn – trả lời chất vấn chưa nhiều; chưa thực hiện giám sát theo chuyên đề; giám sát chưa sâu, chưa toàn diện; việc theo dõi giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân chưa được thường xuyên. Hoạt động của bộ máy hành chính đôi khi chưa linh hoạt; công tác bố trí, sắp xếp bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức còn chậm; cải cách hành chính mới mang lại kết quả bước đầu; giải quyết đơn thư có lúc chưa kịp thời, còn có vụ việc tồn đọng kéo dài; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trên đây, đại biểu cũng thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phường trong thời gian tiếp theo. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã được Hội đồng TĐKT phường tặng Giấy khen tại kỳ họp.