Phường Xuất Hóa triển khai đợt cao điểm “chung tay thực hiện chuyển đổi số và thủ tục hành chính”

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND phường Xuất Hóa về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023. Từ ngày 1/5 đến hết ngày 10/6/2023, UBND phường Xuất Hóa triển khai đợt cao điểm “chung tay thực hiện chuyển đổi số và thủ tục hành chính” trên địa bàn.

Cán bộ, công chức phường Xuất Hóa trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND phường Xuất Hóa đã tuyên truyền đợt cao điểm thông qua tại hội nghị và lồng ghép trong các buổi họp tổ, trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Phường cũng lựa chọn những cán bộ, công chức có kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử tốt, có năng lực chuyên môn, kỹ năng tin học theo quy định. Cán bộ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đã tham mưu lãnh đạo UBND phường ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cán bộ công chức phường chủ động kiểm tra, rà soát trang thiết bị, phần mềm, đường truyền internet để đảm bảo thực hiện đợt cao điểm; trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND phường để Tổ công nghệ số cộng đồng phường, công chức chuyên môn hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Lượng lượng đoàn viên, thanh niên tuyên truyền lưu động đến 100% ngõ, tổ dân phố trên địa bàn.

Để khắc phục tình trạng người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia không thành công do thông tin thuê bao chưa khớp với số căn cước công dân. UBND phường phối hợp với Chi nhánh Viettel Bắc Kạn bố trí cán bộ, nhân viên xuống phường hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký thông tin thuê bao chính chủ, qua đó rất thuận lợi cho việc đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ, công chức phường trực tiếp “Cầm tay, thực hiện”

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực của Tổ công nghệ số cộng đồng, công chức chuyên môn, số lượng người dân trên địa bàn phường tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng lên. Tính từ ngày 01/5 -31/5/2023, UBND phường Xuất Hóa đã hỗ trợ người dân lập hơn 100 tài khoản dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận trực tuyến 73 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: 64 hồ sơ; lĩnh vực tài nguyên môi trường 09 hồ sơ; Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 62 hồ sơ; Dịch vụ công trực tuyến một phần 11 hồ sơ, xử lý lịch hẹn trên Cổng dịch vụ công về Chứng thực điện tử 32 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Hiện nay, số lượng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn vẫn chưa đạt so với mục tiêu phường đề ra. Trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số vướng mắc như: Việc đăng ký tài khoản cho người dân còn xuất hiện tình trạng lỗi hệ thống, mã xác thực đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia gửi về số điện thoại người dân chậm….

Lệ Thúy – Công chức Tư pháp HT phường Xuất Hóa