Phường Xuất Hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 150 người dân

Trong hai ngày (từ ngày 04/10 -05/10/2021), UBND phường Xuất Hóa phối hợp Uỷ ban MTTQ VN phường, Công an phường, cán bộ Kiểm lâm thành phố phụ trách địa bàn phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật cho gần 150 người dân thuộc các tổ dân phố 1,3,5.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Khiếu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tuyên truyền một số văn bản pháp luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các tuyên truyền viên pháp luật đã giới thiệu các văn bản pháp luật mới cùng các văn bản đang hiện hành như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Lâm nghiệp năm 2014; Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật cư trú năm 2020; Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP);Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và giới thiệu các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông qua các buổi tuyên truyền, đã trang bị thêm kiến thức pháp luật cơ bản để nhân dân cùng nhau thực hiện tốt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường./.

Lệ Thúy – Văn phòng phường Xuất Hóa