QĐ số 1614 V.v Hủy diện tích thu hồi đất của hộ bà Hà Thị Ngâm Anh tại Quyết định số 940QĐ-UBND ngày 03-6-2020 của UBND TP Bắc Kạn và thu hồi đất đợt 2 để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:QĐ số 1614 V.v Hủy diện tích thu hồi đất của hộ bà Hà Thị Ngâm Anh tại Quyết định số 940QĐ-UBND ngày 03-6-2020 của UBND TP Bắc Kạn

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn