Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn