Quyết định 1407 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Xem chi tiết tại đây:  QĐ 1407 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020