Quyết định 1500 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường vào Trường Tiểu học Sông Cầu

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1500 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường vào Trường Tiểu học Sông Cầu

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn