Quyết định 767/QĐ – UBND ngày 26/4/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2022 dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thị xã Bắc Kạn giai đoạn II

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 767 QĐ – UBND ngày 26.4.2022 về việc điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2022 dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thị xã Bắc Kạn giai đoạn II