QUYẾT ĐỊNH Ban hành phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hóa, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1327/QĐ-UBND Ban hành phương án dự trữ, đảm bảo cung cấp hàng hóa, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn