Quyết định ban hành Phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc ban hành Phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021