QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã,phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 310/UBND Công nhận xã,phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Nguồn: UBND thành phố