QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Kế hoạch lộ trình chi tiết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nông Thượng năm 2021

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt Kế hoạch lộ trình chi tiết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nông Thượng năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn