Quyết định số 1514 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2021 Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thị xã Bắc Kạn giai đoạn II

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1514 ngày 21/7/2021 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2021 Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thị xã Bắc Kạn giai đoạn II