Quyết định số 1926/QĐ -XPVPHC ngày 07 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1926 QĐ -XPVPHC ngày 07 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ