Quyết định số 209 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hồi đất đợt 4 để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 209 QĐ-UBND ngày 05.02.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hồi đất đợt 4 để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn