Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết một số lô đất thuộc Khu C – Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu

Thực hiện Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết một số lô đất thuộc Khu C – Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500, với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Vị trí khu đất điều chỉnh:Theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

– Khu 1: Khu đất thuộc khu vực tổ 13, 14, phường Nguyễn Thị Minh Khai và tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng có giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và ruộng;

+ Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu và đồi;

– Khu 2: Thuộc khu vực tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai có giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp Đội truyền tải điện thành phố Bắc Kạn.

+ Phía Đông giáp chỉ giới thu hồi đường Tây Minh Khai.

+ Phía Nam, phía Tây giáp đất đồi;

  1. Nội dung điều chỉnh:

– Khu 1: Điều chỉnh các lô đất từ SH105÷SH113 với tổng diện tích 6.528m2 đất ở kết hợp thương mại (SH) sang đất ở tự chỉnh trang (DCT1 và DCT2).

– Khu 2: Điều chỉnh lô đất SH70 diện tích 980m2 và lô đất BĐX6 diện tích 1.674m2 sang đất công cộng đơn vị ở (CC7) với tổng diện tích là 2.654m2.

Hiện nay, UBND thành phố Bắc Kạn đang phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định.

* Nội dung Quyết định phê duyệt và nội dung Quy hoạch xem trong file đính kèm

Xem chi tiết tại đây: QĐ 3388 UBND)Phê duyệt điều chỉnh; BV QHSDD Khu 1 ; BV QHSDD Khu 2.

Tác giả: Phòng Quản lý Đô thị Thành phố