Quyết định số 558/ QĐ -UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đính chính Quyết định số 545/ QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 558 QĐ -UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đính chính Quyết định số 545 QĐ-UBND ngày 17.3.2020 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai