Quyết định số 761 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km 150+100 – Km 150+600 Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 761 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn Km 150 + 100 – Km 150+600 Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn