Quyết định số 908/ QĐ -XPVPHC ngày 28 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 908 QĐ -XPVPHC ngày 28 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai