QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025

Thanh-pho-chuan-moi-(1)

DS-KEM-THEO-QD-GD-2022-2025

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố