Quyết định về việc ban hành Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc ban hành Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Kạn