QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1219/QĐ-UBND Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn