Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Bắc Kạn năm 2017