Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên