QUYẾT ĐỊNH về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt I )

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1059/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn (đợt I)

Nguồn: UBND thành phố