QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc Kạn