Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao Chi hội 4 Người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai

     Câu lạc Yên Bình người cao tuổi chi hội 4 được thành lập với 27 thành viên, hoạt động theo hình thức tự nguyện. Các thành viên tham gia câu lạc bộ xây dựng quy chế hoạt động, đóng góp kinh phí xây dựng quỹ, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế của Câu lạc bộ đề ra.

Ban chủ nhiệm lâm thời của CLB nhận Quyết định và ra mắt

    Câu lạc bộ được thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các thành viên, qua đó khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương. Việc thành lập câu lạc bộ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích để người cao tuổi được giao lưu văn nghệ, thơ ca, thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui – sống khỏe – sống có ích…