Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo số 48 về việc tìm người có đến các địa điểm, liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 73, thứ 74, thứ 75, thứ 76, thứ 77, thứ 78 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo số 48 về việc tìm người có đến các địa điểm, liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 73, thứ 74, thứ 75, thứ 76, thứ 77, thứ 78 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn