Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ phường Nguyễn Thị Minh Khai sắt son niềm tin với Đảng”

Tại buổi sinh hoạt đông đảo khán giả và đoàn viên thanh niên của phường đã được xem trình chiếu vi deo khái quát về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, là chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục đặc sắc về chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi công cuộc xây dựng đất nước do Đội tuyên truyền lưu đông thành phố và đoàn viên thanh niên phường biểu diễn.

 Thông qua hoạt động này, nhằm giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua./.