Sơ kết công tác người cao tuổi thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2016

Công tác người cao tuổi nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội người cao tuổi ở địa phương hoạt động trên mọi lĩnh vực.

 Công tác xây dựng Hội vững mạnh được chú trọng. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội người cao tuổi các xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Hội nghị tổng kết Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tập trung phát triển hội viên, phát triển quỹ hội; trong 6 tháng đầu năm 2016 kết nạp thêm 161 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 3.480 hội viên/3.864 người cao tuổi, chiếm 90,06%. Quỹ hội huy động được 302,23 triệu đồng; chân quỹ hiện có 673,12 triệu đồng; quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi huy động được 234,96 triệu đồng.

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội người cao tuổi các cấp đã làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Bính Thân cho 559 lượt hội viên, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trị giá 130,63 triệu đồng. Công tác chúc thọ, mừng thọ theo độ tuổi được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, đúng đối tượng, với tổng số 376 cụ, số tiền 101,895 triệu đồng. Có 200 cụ được khám mắt miễn phí và 17 cụ được chữa bệnh về mắt miễn phí. Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là 722 cụ; số người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe là 596 cụ.

Tiếp tục triển khai kế hoạch về chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người; trồng được 2.540 cây xanh, cây ăn quả hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; 256 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; một số cụ đã cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm như cụ Nguyễn Văn Ngưu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Huyền Tụng hằng năm thu nhập trên 100 triệu đồng. 

Phong trào thi đua Tuổi cao – Gương sáng được các cơ sở, hội viên hưởng ứng. Các cụ người cao tuổi còn tích cực tham gia phong trào thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh, hoạt động hiệu quả. 

Hội viên Hội người cao tuổi 4 phường nội thành tham gia Giải đi bộ tập thể nhân Lễ phát động ngày chạy Oliymipic vì sức khỏe toàn dân và Giải đi bộ tập thể tỉnh Bắc Kạn năm

2016.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác người cao tuổi, Hội người cao tuổi tập trung vào việc triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; lồng ghép kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; huy động nguồn lực của cộng đồng trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội người cao tuổi cấp cơ sở; các hoạt động chào mừng Hội nghị Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tiến tới Đại hội V Hội người cao tuổi Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền Luật người cao tuổi; duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ hiện có, hoạt động có chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, phát triển quỹ hội và các phong trào thi đua./.