Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 23/6/2022, Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tá Lý Văn Ninh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quán triệt, triển khai, thực hiện tốt mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện cho lực lượng vũ trang quân sự thành phố Bắc Kạn. Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thành công Lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, giao đủ 55 công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng; ban hành Chỉ thị só 07-CT/TU ngày 08/3/2022 về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến dấu trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường năm 2022; diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Sông Cầu.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ cho 14 đơn vị bảo đảm đúng thời gian, chương trình, chất lượng tốt, kết quả chung đạt khá. Đảng ủy, Ban CHQS chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát động 04 đợt thi đua cao điểm, phong trào thi đua quyết thắng và thi đua huấn luyện năm 2022 đến 100% cán bộ, nhân viên, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định…Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, Ban CHQS thành phố  tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, nắm chắc diễn biến tình hình, thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng phường Sông Cầu đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phối hợp tốt với các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp trọng điểm./.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Lý Văn Ninh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. /.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên