Sơ kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn quý I/2021

Sáng ngày 22/4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn tổ chức sơ kết quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì; cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Hậu- Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

 Toàn cảnh hội nghị

          Trong quý I/2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách được cấp trên giao, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quý I/2021, số tiền cho vay 9 tỷ 458 triệu đồng, với 225 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay: Cho vay giải quyết việc làm 6 tỷ 645 triệu đồng/152 lao động; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 1tỷ 014/23 hộ; cho vay hộ cận nghèo 680 triệu đồng/14 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 170 triệu/02 hộ; cho vay hộ nghèo 120 triệu/03 hộ; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 420 triệu đồng/21 hộ; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 338/triệu đồng/09 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; tạo việc làm mới và duy trì việc làm hiện có cho 152 lao đồng… nguồn vốn cho vay của NHCSXH trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo tiền đề cũng như động lực giúp các hộ dân trên địa bàn thành phố vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào thực hiện các trình mục tiệu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Đến nay, dư nợ tín dụng 146 tỷ 564 triệu đồng/3.366 hộ, dư nợ bình quân 43,54 triệu đồng/hộ vay. Tỷ lệ thu lãi đạt 100,28%; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 88,55%. Chất lượng hoạt động tín dụng của xã, phường: Có 6/8 xã, phường xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 75%, 02/8 xã, phường xếp loại khá; 01 phường không có nợ quá hạn (phường Xuất Hóa).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế. Trong đó, chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi vốn vay dẫn tới nợ quá hạn, một số tổ TK&VV hoạt động còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

           Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đề nghị UBND các xã, phường và các hội, đoàn thể, thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch;  Ngân hàng chính sách xã hội- Chi nhánh Bắc Kạn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra thăm nắm đối với cơ sở để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đôn đốc các xã, phường tổng hợp đầy đủ các trường hợp nợ quá hạn, kéo dài, lập hồ sơ xử lý nợ rủi do, nêu nguyên nhân khách quan, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời theo quy định; đề nghị UBND các xã, phường tích cực tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đại của Đảng và Nhà nước; kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay; quản lý chặt chẽ các lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc; trong quá trình giao dịch phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối./.

                                                                                                Đặng Tuyết