Sở Nội vụ kiểm tra công tác chính quyền cơ sở tại thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 2/8, Đoàn kiểm tra công tác xây dựng chính quyền cơ sở của tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Vũ Văn Yên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo nêu: Thành phố Bắc Kạn có tổng số 08 đơn vị hành chính cấp xã, số lượng biên chế được giao là 166 biên chế, hiện tại tổng số cán bộ, công chức cấp xã có mặt 151 người (còn thiếu 07 cán bộ, 08 công chức). Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ–UBTVQH14, ngày10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 34/2019/N-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về Đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thì số lượng cán bộ, công chức dôi dư tính đến thời điểm hiện tại có 01 người, năm 2020 thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế theo quy định 02 trường hợp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc được thành phố và các xã, phường triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và tổ chức rà soát cán bộ, công chức đủ điều kiện có nguyện vọng theo quy định. Năm 2021, thành phố có 01 công chức đề nghị hưởng chính sách thôi việc và đã thực hiện giải quyết hưởng chính sách thôi việc.

Trong thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Thành phố triển khai đến UBND các xã, phường để cán bộ không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nắm chắc và hiểu rõ về nội dung của Nghị quyết, hướng dẫn của tỉnh. Bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các chức danh không chuyên trách cấp xã đã bố trí theo quy định là 76/80 người. Bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố, đã bố trí theo quy định 452 người (Hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước), 585 người ( thực hiện khoán chi cho các chi hội), 123 người thực hiện kiêm nhiệm các chức danh. Các chế độ chính sách được chi trả kịp thời, đúng quy định.Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố và những người hoạt động không chuyên trách luôn được thành phố quan tâm.

Tại buổi làm việc, Thành phố đã kiến nghị với Đoàn kiểm tra về việc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 ban hành bảng chấm điểm xếp loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm cho phù hợp.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của thành phố Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã trả lời một số nội dung trong phạm vi thẩm quyền; các ý kiến khác được tổng hợp để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị Thành phố kiện toàn chính quyền cấp xã còn thiếu; sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường…

Hoàng Thạc