Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: Công Văn hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

QĐ BAN HÀNH THỂ LỆ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022 (2)