Sở Y tế Phú Yên thông báo khẩn số 52 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Xem chi tiết tại đây:TB-190-PHU-YEN

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn