SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN : THÔNG BÁO KHẨN Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn