Sở Y tế tỉnh Hà Giang: Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Hà Giang: Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn