Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số 30 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số 30 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn