SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 57 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 57 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên