Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số 57 về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ

Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số 57 về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ

Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bắc kạn