SỞ Y TẾ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 55 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 55 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn