Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay

UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 733/UBND-KT về “Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay”.

Sản phẩm Pate Minh Chay từng gây ngộ độc cho nhiều người (ảnh internet)

Theo đó, trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng thực phẩm chay tăng cao, dẫn đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay hoạt động rất đa dạng. Thực tế, đa số các cơ sở sản xuất thực phẩm chay còn nhỏ lẻ, hộ gia đình, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm còn hạn chế, vẫn còn tình trạng lạm dụng hóa chất bảo quản, phụ gia trong chế biến.

UBND thành phố yêu cầu, phòng Kinh tế tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay không dùng hóa chất, phụ gia, hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người tiêu dùng những lưu ý trong sử dụng thực phẩm chay; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay.

Công an thành phố, Trung tâm y tế, và Đội quản lý thị trường số 1 tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay đảm bảo an toàn tới các cơ sở, cá nhân bán các sản phẩm chay; đặc biệt chú trọng nguồn gốc xuất sứ, tem nhãn hàng hóa, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Minh Cường