Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên năm 2020

Sáng ngày 03/12, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV). Dự có đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Huế -Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh:  Để tiếp tục xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV hùng hậu, có chất lượng cao, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng DBĐV và Luật DQTV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 02 luật này, yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản. Nhất là những quy định mới của 02 Luật và các Nghị định có liên quan; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới

Tại đây, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố phổ biến các văn bản pháp luật mới về DQTV; nội dung cơ bản của Luật DQTV; các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật DQTV; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng DBĐV; nghị định, quy định, danh mục, phương tiện, kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; nội dung cơ bản của Nghị định huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm rõ quy định của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương./.

                                                           Thùy Linh