Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2020

Xem chi tiết tại đây: Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11.1930 – 18.11.2020

Tác giả: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG – MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM