Tấm lòng của cán bộ, công chức thành phố Bắc Kạn

Sau hơn hai tháng vận động cán bộ, công chức thành phố Bắc Kạn ủng hộ với số tiền là 49.436.000đ. Sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy, ngày 26/8/2015 LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ đồng chí Hà Văn Hưởng (Phó Bí thư Thường trực phường Huyền Tụng) bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình khó khăn là 5 triệu đồng; số tiền còn lại là 44,436 triệu đồng.

     Sáng ngày 05/10/2015, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Công đoàn Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao số tiền là 44.436.000 (Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng); Công đoàn văn phòng cũng đã trao 10 triệu đồng tại gia đình đồng chí Trương Ngọc Diễn, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố phải điều trị chuẩn bị thay thận.

       Số tiền tuy không lớn song đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, công chức thành phố, qua đó động viên các đồng chí còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.