Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1983/UBND-VP ngày 11/10/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên